Nye Søndre Samfund

Kommunestyret vedtok i sak nr. 95/19 følgende:

Søndre Samfund legges ut for salg.
Før salgsprosessen starter, skal det være et politisk vedtatt romprogram som angir hvor mange kvm2 som kommunen skal eie, eventuelt leie.
Det utlyses en konkurranse i forbindelse med salget, der forslag til utforming av «nye Søndre Samfund», tillegges vekt ved valg av kjøper.

Politisk komite Søndre Samfund har arbeidet med bakgrunn i mandatet fra formannskapet PS 2/20: 

Komiteen fikk som mandat å utarbeide et forslag til rom- og funksjonsprogram for Nye Søndre Samfund. Utarbeidelse av rom- og funksjonsprogram innebærer en konkretisering av hva areal kommunen trenger av rom, til hvilke formål, og hva som ellers skal være i bygget, før bygget legges ut for salg.

Komiteen har bestått av:
Leder, Linn Suktamuk-Rygg (MDG)
Anders Klaseie (SP)
Stian Frank (H)
Thomas Jacobsson (FrP)
Tove Heranger (AP)

Komiteen har gjennomført 8 møter og invitert ulike brukergrupper til å komme med innspill.

Saksframlegg - utredning fra Politisk komite Søndre Samfund.pdf

Innspill sendes rådgiver Anneth Winger v/ Kultur: anneth.winger@eidsvoll.kommune.no

Svarfrist: 29.10.2020


Publisert: 08.10.2020 09:41:46
Sist endret: 24.01.2023 21:12