Innhold

Dersom du har merknader til planforslaget, kan du sende inn en høringsuttalelse. Vi anbefaler da at du benytter deg av elektronisk svarskjema som det er lenket til i listen under. Ved å klikke på lenken sendes du videre til en oversikt over alle saker som for tiden er til høring. Du vil finne den aktuelle saken i denne oversikten. Alternativt kan brev eller epost også benyttes.   

Frist for merknader er 07.07.2023

 

Vedlegg:

Beitebruksplan - Planforslag datert 18-04-2023 (1).pdf

Beitebruksplan for Eidsvoll kommune - Planforslag til førstegangsbehandling.pdf


Publisert: 25.05.2023 15:55:04
Sist endret: 25.05.2023 15:55