Innhold

Forskriften fastsetter krav som skal stilles for at utleiere av små elektriske kjøretøy skal kunne drive sin virksomhet i Eidsvoll kommune for å legge til rette for fremkommelige og trygge offentlige rom samt effektiv forvaltning.

Det er i lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn lagt opp til at kommunen kan gi bestemmelser om gebyr for å dekke kommunens utgifter i forbindelse med administrasjon og tilrettelegging for utleievirksomhet. Dette er innarbeidet i forskriften, med fastsetting av gebyret i budsjettbehandlingen.

Utdypende informasjon om forslag til forskrift kommer frem av saksdokumentene.

Dersom du har merknader til forslaget, kan du sende inn en høringsuttalelse. Vi anbefaler da at du benytter deg av elektronisk svarskjema som det er lenket til i listen under. Ved å klikke på lenken sendes du videre til en oversikt over alle saker som for tiden er til høring. Du vil finne den aktuelle saken i denne oversikten. Alternativt kan brev eller epost også benyttes.   

 

Høringsfrist setter til 13. mars 2023. 

 

Vedlegg:

Forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Eidsvoll kommune.pdf

Møteprotokoll HNPM 17.1.23.pdf

Saksutredning A.pdf

Saksutredning B.pdf


Publisert: 25.01.2023 12:46:12
Sist endret: 25.01.2023 12:47