Dersom du har merknader til planforslaget, kan du sende inn en høringsuttalelse. Vi anbefaler da at du benytter deg av elektronisk svarskjema som det er lenket til i listen under. Ved å klikke på lenken sendes du videre til en oversikt over alle saker som for tiden er til høring. Du vil finne den aktuelle saken i denne oversikten. Alternativt kan brev eller epost også benyttes.  

 

Fristen for merknader er tirsdag 13. juni 2023. 

 

Saksdokumenter:

Kommunedelplan for klima og energi 2023-2034 - Offentlig ettersyn.pdf

Møteprotokoll FS 25.4.23.pdf

Saksframlegg - Kommunedelplan for klima og energi 2023-2034.pdf


Publisert: 02.05.2023 10:45:42
Sist endret: 02.05.2023 10:45