Innhold

Dersom du har merknader til planforslaget, kan du sende inn en høringsuttalelse. Vi anbefaler da at du benytter deg av elektronisk svarskjema som det er lenket til i listen under. Ved å klikke på lenken sendes du videre til en oversikt over alle saker som for tiden er til høring. Du vil finne den aktuelle saken i denne oversikten. Alternativt kan brev eller epost også benyttes.   

 

Høringsfrist ble opprinnelig satt til 30. mars, men er nå blitt utvidet til 19. april 2023. 

 

Saksdokumenter

Kommunedelplan for naturmangfold 2023-2034.pdf

Møteprotokoll FS 24.1.23.pdf

Saksutredning.pdf


Publisert: 02.02.2023 15:41:10
Sist endret: 29.03.2023 09:59