Offentlig ettersyn av Handlingsplan 2018-2021 og budsjett 2018

Formannskapet behandlet Handlingsplan 2018-2021 og budsjett 2018 den 21. november

Handlingsplan 2018-2021 budsjett 2018

Handlingsplan 2018-2021 budsjett 2018 ble behandlet i formannskapets møte 21.11.2017, se protokoll/innstilling til kommunestyret nedenfor. I tillegg ser du rådmannens budsjettunderlag og administrasjonens forslag til prisliste 2018.

Høringsfrist: 10.12.2017 23:59:00

Grunnlagsdokument handlingsplan 2018-2021 Budsjett 2018.pdf

Administrasjonens forslag til gebyrregulativ 2018.pdf

Innstilling med protokoll fra formannskapets møte 21.11.2017.pdf