Offentlig ettersyn av Handlingsplan 2019-2022 og budsjett 2019

Handlingsplan 2019 - 2022 og budsjett 2019 ble behandlet i formannskapets møte 20.11.2018, se vedlagte protokoll/innstilling til kommunestyret. Vedlagt følger i tillegg rådmannens budsjettunderlag og administrasjonens forslag til prisliste 2019

Handlingsplan 2019-2022 og budsjett 2019

Handlingsplan 2019 - 2022 og budsjett 2019 ble behandlet i formannskapets møte 20.11.2018, se vedlagte protokoll/innstilling til kommunestyret. Vedlagt følger i tillegg rådmannens budsjettunderlag og administrasjonens forslag til prisliste 2019

Høringsfrist: 10.12.2018

Dokumenter: