Offentlig ettersyn av lokal forskrift om tømming av mindre avløpsanlegg, Eidsvoll kommune

Eidsvoll kommune reviderer gjeldende lokal forskrift for tømming av slamavskillere, septiktanker m.m. og legger derfor forslag til ny forskrift ut til offentlig ettersyn.

Revisjon av forskrift om tømming av slamavskillere m.m., Eidsvoll kommune

Det kunngjøres med dette at forslag om lokal forskrift om tømming av mindre avløpsanlegg i Eidsvoll kommune legges ut til offentlig ettersyn.

Utvalg for næring, plan og miljø behandlet i møte den 12.02.19 som sak 15/19 forslag til revidert lokal forskrift om tømming av mindre avløpsanlegg

Merknader og frist

Bruk vedlagte skjema for eventuelle merknader til denne revisjonen av forskriften -  Høringssvar senest 06.03.2019. 

 

Alternativt kan det senes merknader i vanlig post eller som e-post. Husk da å merke med riktig saksnummer: 2018/132

post@eidsvoll.kommune.no eller Eidsvoll kommune, postboks 90, 2081 Eidsvoll 

Saksdokumentene som følger saken:

Revisjon av forskrift om tømming av slamavskillere, septiktanker m.m., Eidsvoll kommune.PDF

Forslag til forskrift om tømming av mindre avløpsanlegg. - Endringsmarkert.PDF

Forskrift om tømming av slamavskillere, septiktanker m.m., Eidsvoll kommune.PDF