Forslag til revidert Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Eidsvoll kommune, sak 22/7006 

 

Forslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i Eidsvoll rådhus fram til 15.11.2022. 

Eventuelle merknader/uttalelser kan sendes via brev eller epost (merk med saksnummer 22/7006): 

 

Høringsfrist er tirsdag 15.11.2022. 

 

Vedlegg til høringen: 

Saksfremlegg.pdf

Gjeldende forskrift om vann- og avløpsgebyrer.pdf

Forslag til revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer.pdf

Saksprokokoll fra Hovedutvalg for teknisk 20.05.2005.pdf

 


Publisert: 20.10.2022 08:00:10
Sist endret: 24.01.2023 20:47