Områderegulering for Råholt sentrum

Presentasjoner

Kommune-TV/ opptak fra folkemøtet

Hva er ditt perspektiv på:

  • Sentrumsområdets utstrekning: hvor er sentrum? hvordan skape et nærmiljø for alle?
  • Parker og friområder: hvor skal vi møtes, leke og slappe av?
  • Arkitektur og særpreg: hva skal være typisk Råholt?
  • Trondheimsvegen: hvordan kan vi avhjelpe og løse trafikale utfordringer? hvem skal prioriteres og hvordan?

Send innspill - høringsuttalelse til oss

Sende gjerne inn en høringsuttalelse. Vi anbefaler at du benytter deg av elektronisk svarskjema, da sendes du videre til en oversikt over alle planer som for tiden er til høring.  Alternativt kan brev eller e-post benyttes: 

Svarfrist er søndag 12.12.2021

Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til saksbehandler på planavdelingen i Eidsvoll kommune.


Publisert: 26.11.2021 10:47:31
Sist endret: 05.12.2021 19:36