Planstrategi for Eidsvoll kommune 2021-2023

Eidsvoll formannskap vedtok i møte den 24.11.2020 (sak 20/141) å sende forslag til kommunal planstrategi for Eidsvoll kommune 2021-2023 på høring.

Formålet med planstrategien er at det nye kommunestyret skal vurdere planbehovet i perioden. Plan- og bygningsloven fastsetter at kommunen skal innhente synspunkter fra nabokommuner, statlige og regionale organer. Etter Plan- og bygningsloven skal forslag til vedtak av planstrategien offentliggjøres minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

Du kan sende inn høringsinnspill til saken ved å klikke på lenken under - "send inn høringssvar". Vi oppfordrer alle til å sende inn høringsinnspill elektronisk. Eventulet kan høringsinnspill sendes til postmottak@eidsvoll.kommune.no. eller med brev til Eidsvoll kommune - Postboks 90, 2081 Eidsvoll. Innspill merkes med "Planstrategi 2021-2023" og saksnummer "20/7249".

Frist for å komme med innspill er fredag 8. januar 2021.

 

Høringsdokument

Planstrategi revidert FS.pdf