Veteranplan for kommunene i Gardermoregionen - Høringsutkast

Kommunene i Gardermoregionen jobber med å utarbeide en interkommunal veteranplan. Høringsutkast til planen ble vedtatt i ØRU 08.05.18 (saksnr. 34/18)