INFORMASJONSSKRIVET «GULLKORNET»

Kommunal forvaltning v/landbruk og geodata utgir et generelt informasjonsskriv 6 – 7 ganger pr. år kalt «Gullkornet». Skrivet er gratis og omhandler aktuelle tilskuddsordninger, annonsering av møter / kurs eller andre aktuelle nyheter.

Nedenfor finner du nyeste utgave av Gullkornet, samt utgivelser fra 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018 alle i PDF- format. 

Ønsker du Gullkornet via E-post? Send en e-post til: lars.johnsrud@eidsvoll.kommune.no

 

Sist utgitte Gullkorn:

Gullkornet 2023

Gullkornet nr 3-2023-september.pdf

Gullkornet nr 2-2023-juni.pdf

Gullkornet nr 1-2023-februar.pdf

 

Gullkornet 2022

Gullkornet nr 3-2022-desember.pdf

Gullkornet nr 2-2022-juli.pdf

 Gullkornet nr 1-2022-februar.pdf

 

Gullkornet 2021

Gullkornet nr 5-2021.pdf

Gullkornet nr 4-2021.pdf

Gullkornet nr 3-2021.pdf

Gullkornet nr 2-2021.pdf

Gullkornet nr 1-2021.pdf

Gullkornet 2020

Gullkornet nr 5-2020.pdf

Gullkornet nr 4-2020.pdf

Gullkornet nr 3-2020.pdf

Gullkornet nr 2- 2020- Koronanummer.pdf

Gullkornet nr 1- 2020.pdf

Gullkornet 2019

Gullkornet nr 4- 2019.pdf

Gullkornet nr 3- 2019.pdf

Gullkornet nr 2- 2019.pdf

Gullkornet nr 1- 2019.pdf

Gullkornet 2018

Gullkornet nr 5- 2018.pdf

Gullkornet nr 4- 2018.pdf

Gullkornet nr3- EKSTRA- Tørke 2018.pdf

Gullkornet nr 2-2018.pdf

Gullkornet nr 1-2018.pdf

Gullkornet 2017

Gullkornet nr 5-2017.pdf

Gullkornet nr 4-2017.pdf

Gullkornet nr 3-2017.pdf

Gullkornet nr 2-2017.pdf

Gullkornet nr 1-2017.pdf

Gullkornet nr 6-2016.pdf

Gullkornet nr 5-2016.pdf

Gullkornet nr 4 -2016.pdf

Gullkornet nr 3 -2016.pdf

Gullkornet nr 2-2016.pdf

Gullkornet nr 1-2016.pdf

Gullkornet nr 7-2015.pdf

Gullkornet nr 6-2015.pdf

Gullkornet nr5-2015.pdf

Gullkornet nr4-2015.pdf

Gullkornet nr3-2015.pdf

Gullkornet nr 2-2015.pdf

Gullkornet nr 1-2015.pdf

Gullkornet 2014

Gullkornet nr 6- 2014.pdf

Gullkornet nr 5- korr- 2014.pdf

Gullkornet nr 4- 2014.pdf

Gullkornet nr 3- 2014.pdf

Gullkornet nr 2- 2014.pdf

Gullkornet nr 1- 2014.pdf


Publisert: 14.11.2016 10:34:13
Sist endret: 28.09.2023 14:51