Innhold

Jord- og skogbrukskommune

Eidsvoll er fortsatt en jord- og skogbrukskommune, ligger på Øvre Romerike, helt nord i Akershus.
Kommunen grenser i nord til Østre Toten og Stange, i øst til Nord-Odal og Nes, i sør til Ullensaker og i vest til Nannestad og Hurdal.
Kommunen ligger også svært sentralt plassert, midt mellom Oslo - Gjøvik - Hamar - Kongsvinger, og bare 15 km fra Oslo lufthavn Gardermoen

Kommunens areal er 456 km2, folketallet i 2018 er på vel 24 726. Kommunen er langstrakt, fra grensa mot Ullensaker i sør til Stange i nord er det ca 35 km. Fra sydgrensa til Østre Toten på vestsida av Mjøsa er det ca 45 km.

Tilflytting og nybygging er stor, men kommunen har greid å bevare sitt landlige preg. Det er tomteområder i nær sagt alle deler av kommunen.


Publisert: 23.07.2018 13:56:25
Sist endret: 23.07.2018 13:56