Innbyggertorget i Eidsvoll kommune - telefon: 66 10 70 00

Innhold

Meld feil

Meld feil på vei, vann og avløp (velg aktuell kommune)

Meld feil på veilys

Feil på riks- og fylkesveier meldes til telefonnummer 175

Veiliste over fylkes- og kommunale veier

Akutte situasjoner utenfor normalarbeidstid

Ved akutte situasjoner utenfor normalarbeidstid ta kontakt med vakttelefon for kommunalt vann og avløp nås direkte på mobil 900 71 565

Septik

Innenfor ordinær åpningstid - telefon: 950 29 909

Utenfor ordinær åpningstid - bruk vakttelefon for kommunalt vann og avløp 900 71 565

Avvik/feil på renovasjon

Opplever du at avfallet ikke har blitt hentet i tråd med tømmekalenderen ønsker vi at du melder fra om dette allerede første dag etter oppsatt tømmedato.

Meld feil i appen "min renovasjon"

Har du lastet ned Appen "min renovasjon", til din telefon? Den er genial, i denne appen kan du enkelt sende feilmelding eller avvik til oss. Appen er gratis og kan lastes ned fra App Store (iPhone) eller Google Play (Android). Den ser slik ut:

 Illustrasjonsbilde av ikonet til appen "Min renovasjon"

Med denne appen kan du få følgende:

  • Varsling på mobilen før renovatørene kommer og henter avfallet.
  • Enkel sorteringsguide
  • Åpningstider og informasjon - Miljøstasjonen på Dal - ØRAS
  • Enkelt å sende melding til kommunen via appen (feilmelding eller avvik på renovasjon)
  • Oversikt over returpunkter (kommer i løpet av sommeren)

Send mail eller ring oss

Du kan selvfølgelig fortsatt sende vanlig mail, eller ringe oss.

Send inn beskjed om hva slags avfall som ikke har blitt hentet sammen med ditt navn, telefonnummer, adresse og ditt rutenummer til kommunen på epost til kommunalteknikk@eidsvoll.kommune.no 


Publisert: 04.02.2017 22:18:46
Sist endret: 19.12.2022 10:27