Innhold

Stengt vann

  • Vi varsler deg på telefon hvis vi må stenge vannet på din adresse.
  • Etter at vannet har vært stengt, kan du oppleve at du har brunt vann i springen. 

Se våre råd ved stengt og brunt vann.

Har du ikke blitt varslet?

Se våre råd ved stengt og brunt vann.

Slik blir du varslet om stenging av vann hos din bedrift

Jobber du i en bedrift som er spesielt sårbar hvis vannet blir borte? For eksempel:

  • Sykehus og medisinske sentre
  • Alders- og sykehjem
  • Leger og tannleger
  • Barnehager og skoler
  • Næringsmiddelprodusenter
  • Restauranter og caféer

Kommunespesifikk tekst (ta kontakt med kommunalteknikk@eidsvoll.kommune.no)


Publisert: 29.09.2016 13:43:05
Sist endret: 15.11.2016 15:11