Innhold

Utlevering av tekniske kartdata er gebyrbelagt. Ved bestilling skal rekvisisjonsskjema fylles ut og sendes til kommunalteknikk@eidsvoll.kommune.no.

Skjemaet finner du her.

Standardleveranse inneholder kartinformasjonen i SOSI-format, samt en PDF i passende målestokk.

Ved bestilling av kartdata vil man også kunne få enkelte tekniske vurderinger knyttet til registrert informasjon i kartgrunnlaget. Ved ytterligere henvendelser kan det påløpe administrasjonsgebyr.

Priser er i henhold til gjeldende gebyrregulativ.


Publisert: 03.01.2018 13:35:30
Sist endret: 03.01.2018 13:35