Helse, omsorg og velferd - Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad