Skoleruta 2020

Nedenfor finner du også skoleruta for fremtidige år. Med forbehold om få lokale tilpasninger er dette den som er fastsatt fra Akershus fylkeskommune. Skoleruta kan lastes ned til egen kalender.

Avvik planleggingsdager på enkelte skoler!

Det kan forekomme avvik på planleggingsdager o.a. mellom de enkelte skolene! Egne planleggingsdager som fraviker fra det sentrale forslaget vil merkes med skolenavnet bak! Dobbeltsjekk alltid med egen skole om du er usikker! 
Fordi skoleruta viser pr. år og ikke pr. skoleår må du laste ned skoleruta 2 ganger pr. år (sommer og vinter). 


Publisert: 19.12.2017 09:49
Sist endret: 05.02.2019 14:10