28

 • Kommunestyret, formannskap og utvalg

 • Kommunestyret Kommunestyret Medlemsoversikt Tilleggsdokumenter Kommunestyret Tilleggsdokumenter 2023 Tilleggsdokumenter 2022 Tilleggsdokumenter 2021 Tilleggsdokumenter 2020 Tilleggsdokumenter 2019 Tilleggsdokumenter 2018 Tilleggsdokumenter 2017 Formannskapet Formannskapet Særreglement for formannskapet, revidert av KS 12.11.2019.pdf Medlemsoversikt Tilleggsdokumenter Formannskapet Tilleggsdokumenter 2023 Tilleggsdokumenter 202
 • 2021 Gladbakk aktivitetssenter 20 år

 • Når man har gjort unna barneårene og etter hvert tenårene kan det være på sin plass å ta en titt ...
 • Gladbakk – en suksesshistorie

 • Når man har gjort unna barneårene og etter hvert tenårene kan det være på sin plass å ta en titt ...
 • Eldrerådet

 • Tilleggsdokumenter 2020

 • Notater til møte 19.02.2020: Eldrerådsforedrag Eidsvoll eldreråd.pdf
 • Tilleggsdokumenter 2018

 • Notater fra møte 14.03.2018: PowerPoint-presentasjon om Vilberg kompetansesenter.pdf Notater fra møte 12.09.2018 Presentasjon Eidsvoll legevakt - drift og organisering.pdf Presentasjon Finanskomite.pdf Her finner du tilleggsdokumenter ...
 • Reglement for folkevalgte

 • Vedtatte reglement for folkevalgte i Eidsvoll: Fellesreglement for formannskapet, administrasjonsutvalget og de faste utvalgene.pdf Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte  (dette er en brosyre ...
 • Oppvekstplan for Eidsvoll kommune

 • Kommunestyret vedtok 31.1.2023 oppvekstplan for Eidsvoll kommune. Hovedutvalget for oppvekst, kultur og frivillighet har vært styringsgruppe for arbeidet med oppvekstplanen. ...
 • Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

 • FAU Råholtbråtan barnehage "For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består ...
 • FAU/SU

 • Barnehagens foreldreråd består av alle foreldre. To foreldre fra hver avdeling velges til foreldrenes arbeidsutvalg - FAU. Fra FAU velges ...
 • 1

Publisert: 09.02.2022 09:05:21
Sist endret: 19.10.2023 17:04