Cellojenter i aksjon på konsert

Cellojenter i aksjon på konsert

Foto: Anita Borrmann Skoglund

Kulturskole

Eidsvoll Kulturskole er et ressurssenter innen kulturfaglig arbeid og tilbyr kurs og opplæring i musikk, kunst, media, sirkus og akrobatikk, mm. igjennom både en-til-en, og gruppe undervisning. Kulturskolen har høyt kvalifiserte lærere innen hvert fag som fremmer kunstneriske kvaliteter og pedagogikk for elever på alle nivåer og med forskjellige ambisjoner. Vi er en pådriver for faglig utvikling og kunstnerisk bredde, som skal komme alle innbyggerne i Eidsvoll Kommune til gode. Bruk menyen til venstre for å se kurstilbud, planer, liste over lærere.

Om Kulturskolen

Eidsvoll Kulturskole har i dag over 400 elever som hver uke får undervisning i ulike kunstfag, enten individuelt eller i grupper. Kulturskolen har tilbud innenfor fagområdene musikk, kunst, sirkus og akrobatikk, spillutvikling, Kulturhjul m.m. Kulturskolen tilbyr også tilrettelagt undervisning for barn med særlige behov.

Kulturskolen har høyt utdannede og dyktige lærere, og vårt ønske er at kulturskolen skal kjennetegnes av høy kvalitet og rikt mangfold, og skal ivareta både bredde og talent. Våre tilbudet gis fortrinnsvis til barn og unge i alder 6-19 år, men vi har også voksne elever som får undervisning dersom det er ledig kapasitet.  Vi holder til på Badet kulturtun, men i tillegg har vi undervisning på mange av skolene i kommunen.

Eidsvoll kulturskole har godt samarbeid med de 4 skolekorpsene i bygda vår, og all opplæring av skolemusikanter går gjennom kulturskolen.  Vi samarbeider også med lag og foreninger, samt andre virksomheter i kommunen for å skape gode kulturtilbud for alle i Eidsvoll kommune.

Vi i Eidsvoll kulturskole kan love deg mange gode opplevelser, mestring og samhold.

Velkommen til oss i Eidsvoll kulturskole.

Viktige frister

Vi har løpende påmelding hele året. Velkommen

1. juni: Frist for utmelding høstsemesteret. Elever fortsetter videre til neste semester automatisk. Utmelding må gjøres skriftlig til administrasjonen innen fristen.

1. desember: Frist for utmelding vårsemesteret. Elever fortsetter videre til neste semester automatisk. Utmelding må gjøres skriftlig til administrasjonen innen fristen.

Publisert: 15.11.2016 13:56:35
Sist endret: 06.05.2024 16:10

Kulturskolen

Eidsvollbakken 42, 2080 Eidsvoll

Kalender

Se flere »

Her finner du oss

 

 

Publisert: 15.11.2016 13:56:35
Sist endret: 06.05.2024 16:10