INNHOLD

Lokaler til leie

Virksomhet kultur står ansvarlig for utlån/utleie av Kafé Raus og Panorama kulturhus. Øvrige kommunale bygg leies/lånes ut gjennom Innbyggertorget eller direkte til skole. Se menyvalg venstre side.

Panorama kulturhus

Panorama kino- og kulturhus ligger midt i Eidsvoll sentrum. Lokalet benyttes til å holde konserter, forestillinger og foredrag. Salen har 291 sitteplasser ved scenearrangement.

Under samme tak finner du Kafé Raus og Eidsvoll bibliotek.

Adresse: Rådhusgata 5, 2080 Eidsvoll

Hjemmeside

Leiepriser Panorama (Wergelandssalen)  2024

Eidsvoll kommunes prisliste.

 

Utdrag fra prisliste
  Pris: Forbehold:
Billettarrangement: Wergelandssalen 11.000 Prisen inkluderer ikke teknisk personale eller teknisk utstyr.  Billetter må selges gjennom Panorama kulturhus' gjeldende billettsystem.
Billettarrangement: Wergelandssalen 6.000 Leiepris for lokale lag/foreninger. Prisen inkluderer ikke teknisk personale eller teknisk utstyr. Billetter må selges gjennom Panorama kulturhus' gjeldende billettsystem.
Husets tekniske lyd- og lyspakke 3.500  Tekniker er ikke inkludert.
Husets tekniske lyd- og lyspakke 2.700 Leiepris for lokale lag/foreninger. Tekniker er ikke inkludert.
Konferanse/møte/gratis arrangement: Wergelandssalen  8.000 Prisen inkluderer ikke teknisk personale eller teknisk utstyr.
Konferanse/møte/gratis arrangement: Wergelandssalen  4.000 Leiepris for lokale lag/foreninger. Prisen inkluderer ikke teknisk personale eller teknisk utstyr.

 

 

Nyttig informasjon Panorama (Wergelandssalen)

Panorama kulturhus har ingen inhouse teknisk bemanning, og teknikere må derfor bestilles og bekostes av leietagere. Ved billettarrangement betjener Panoramas ansatte skranke. 

Scene: 10 x 9 meter
Strøm: 3 fas


Spesifikasjon lydutstyr

FOH
MIXER Allen Heath C3500
Stagerack : CDM 32 - 32 input - 16 outputs
DANTE KORT
2 x Cat 5
PA anlegg:
VUE AL 4 X 4
VUE AL 8 X 2
VUE V4 SYSTEM ENGINE
MONITOR ANLEGG:
6 Kurser - 6 x JBL M - Pro
FORSTERKERE
CROWN :
Cts 4200
Cts 2000
Cts 2000
Cts 3000
Cts 1200
Cts 1200
Cts 1200
L-R Topper
L-R Topper
Sub Bass
FrontFill
Mon 1 & 2 Mon 3 & 4
CROWN XLI 2500
Mackie FR M 1400 Mon 5 & 6

 

Booking Panorama (Wergelandssalen)

Dersom du ønsker å booke Panorama kulturhus bes du ta kontakt på epost:

Ta kontakt på epost

Telefon: 910 06 969

 

Kafé Raus

Kafé Raus er plassert i hjertet av Panorama kulturhus med bibliotek og kultursal vegg i vegg. 

Kafeen driftes av personer tilknyttet ØRI AS, som har som formål å tilrettelegge opplæringstilbud og personlig utvikling til personer med funksjonsvariasjoner. 

Kafeens ordinære åpningstider er mandager - lørdager kl 10.00-15.00.

Lokale lag og foreninger har anledning til å låne kafeen til møtevirksomhet mellom kl. 17.00 - 22.00 mandager - torsdager når det ikke er arrangement i Panorama.

 

Nyttig informasjon Kafé Raus

Det er projektor i lokalet med tilkobling til pc. Lokalet har plass til ca. 50 personer.

Lag og foreninger som ønsker å låne lokalet må fylle ut kontrakt og branninstruks før lån. 

Nøkkelkort utstedes senest samme dag som arrangement finner sted og leveres senest dagen etter endt arrangement.

Kjøkkenet kan ikke benyttes, og egen servering er ikke tillatt. Dersom det ønskes servering skal dette bestilles senest to virkedager før arrangement.

Epost Kafé Raus -bestilling servering

 

Booking Kafé Raus

Forespørsel om ledig kapasitet gjøres ved å  ta kontakt på epost: 

NB! Dersom det er ønskelig med salg av billetter på møtet/arrangementet må dette avtales i forkant, og pris på lokalet vil da være kr. 2.000,- Billettsalg skal formidles gjennom Panorama kulturhus' billettsystem.

Lokalet leies/lånes ut kun til lokale lag/foreninger.

Ta kontakt på epost

 

Eidsvoll bygdetun

Eidsvoll Bygdetun er et flott uteområde med flere eldre bygninger på tunet og hvor "Engerbygningen" kan leies til mindre selskaper. Lokalet er utstyrt med dekketøy. Det opplyses at det ikke er toalett inne i Engerbygningen, men utedo utenfor bygget. Bygningen leies ikke ut på vinterhalvåret.

Les mer om bygdetunet

Booking Eidsvoll bygdetun

Henvendelse om utleie av lokaler skal sendes pr. epost til Innbyggertorget, også om du ønsker fullstendig informasjon og priser. Alle henvendelser som omhandler leie bør sendes inn 14 dager før ønsket leieperiode for å være sikker på at din henvendelse blir behandlet.

Ta kontakt på epost

 

Dorrstua

Dorrstua ligger på Minnesund. Et lite og intimt velhus som kan benyttes til små sammenkomster og møter av Velforeninger.

Booking Dorrstua

Henvendelse om utleie av lokaler skal sendes pr. epost til Innbyggertorget, også om du ønsker fullstendig informasjon og priser. Alle henvendelser som omhandler leie bør sendes inn 14 dager før ønsket leieperiode for å være sikker på at din henvendelse blir behandlet.

Ta kontakt på epost

Råholt ungdomsskole

Råholt ungdomsskole (RUSK) har et auditorie som kan benyttes til konserter, forestillinger og foredrag. Salen har 204 sitteplasser med uttrekkbart amfi som muliggjør fleksible løsninger m.t.p. antall sitteplasser og bruk av sceneområdet.

Priser Råholt ungdomsskole
  Pris 2024 Merknad
Leie auditoriet  5.200 Inkludert lerret/projektor og enkelt mikrofonanlegg
Leie auditoriet; lag og foreninger  1.250 Inkludert lerret/projektor og enkelt mikrofonanlegg
Stor lys-/lydpakke  3.500 Sertifisert tekniker godkjent av kommunen må leies inn og bekostes av leietager. Inkluderer 6 monitorer, nødvendig antall mikrofoner/DI, trådløse mikrofoner, store høytalerflater, alt disponibelt scenelys.
Stor lys-/lydpakke - lag og foreninger  2.700 Sertifisert tekniker godkjent av kommunen må leies inn og bekostes av leietager. Inkluderer 6 monitorer, nødvendig antall mikrofoner/DI, trådløse mikrofoner, store høytalerflater, alt disponibelt scenelys.

 

Booking Råholt ungdomsskole

Kontaktinformasjon:

Tærudvegen 1, 2070 Råholt

Telefon:

66 10 74 00

Ta kontakt på epost

Åpningstider:

Mandag-Fredag: 8.30-14.00

Torsdag: 8.30-14.30

Vilberg ungdomsskole

Vilberg ungdomsskole (VUSK) har et auditorie som kan benyttes til konserter, forestillinger og foredrag. Salen har utrekkbart amfi som muliggjør fleksible løsninger m.t.p. antall sitteplasser og bruk av sceneområdet.

Priser Vilberg ungdomsskole
  Pris 2024 Merknad
Leie auditoriet  5.200 Inkludert lerret/projektor og enkelt mikrofonanlegg
Leie auditoriet; lag og foreninger  1.250 Inkludert lerret/projektor og enkelt mikrofonanlegg
Stor lys-/lydpakke  3.500 Sertifisert tekniker godkjent av kommunen må leies inn og bekostes av leietager. Inkluderer 6 monitorer, nødvendig antall mikrofoner/DI, trådløse mikrofoner, store høytalerflater, alt disponibelt scenelys.
Stor lys-/lydpakke - lag og foreninger  2.700 Sertifisert tekniker godkjent av kommunen må leies inn og bekostes av leietager. Inkluderer 6 monitorer, nødvendig antall mikrofoner/DI, trådløse mikrofoner, store høytalerflater, alt disponibelt scenelys.

 

Booking Vilberg ungdomsskole

Kontaktinformasjon:

Tlf: 66 10 72 70
Ta kontakt på epost

Besøksadresse:

Vilbergvegen 3
2080 Eidsvoll

Åpningstider:

08:00-15:00

Resepsjon betjent:
8-14 alle dager

Leies ut kun til lag og foreninger. – Her finnes flere møterom med ulik størrelse, fra 6 til 20 personer. Kafeen kan også leies, denne rommer 160 personer, eventuelt 100 personer dersom stoler benyttes. Lokalet har trådløst nettverk og prosjektor til utlån.

Det er gratis leie av lokalene. Dersom kaffe skal serveres må denne kjøpes i kafeen. Hvis det skal serveres medbrakt mat, må leietager selv holde tallerkner og bestikk.

Utlån foregår stort sett på ettermiddag/kveld, men noen møterom kan være tilgjengelig på dagtid. Nøkkel hentes samme dag og leveres tilbake enten i postkasse eller neste dag.

Ta kontakt på tlf. 66 10 76 33 i kafeens åpningstider 9–14 hverdager. 

Ved leie av Eidsvollhallen, Råholthallen, Minnesundhallen, Råholt skole -flerbrukshall og gymsal på Bønsmoen skole til lag/foreninger til idrettslige formål, tar du kontakt med idrett- og friluftskonsulent på tlf. 99526942  eller på epost.

Eidsvollhallen

Adresse: Jon Sørensens veg 2, 2080 Eidsvoll.
Idrettshallen har 1000m2 golvflate, og dette er en håndballflate med tribune til 400 mennesker. Hallen har kombielastisk golv og 6 garderober. Svømmebassenget er 16,67 m x 10m. Idrettshallen og svømmebassenget benyttes av skoler på dagtid og lokale idrettslag på hverdager ettermiddag og kveld, samt i helger.

Råholthallen

Adresse: Tærudvegen 1, 2070 Råholt
Idrettshallen har 3000 m2 golvflate, med tre håndballbaner hvorav en med tribune, og en 70 meters løpebane for innendørspigger.
Hallen har kombielastisk golvdekke og har 8 garderober. Inngang ved Råholt Bad. Idrettshallen benyttes av skoler på dagtid og lokale idrettslag på hverdager ettermiddag og kveld, samt i helger.

Minnesundhallen

Adresse: Dorrgutua, 2092 Minnesund.
Idrettshallen har 1000 m2 golvflate, det vil si en håndballflate med en liten tribune til drøyt 100 mennesker. Hallen har kombielastisk golv,  fire garderober og et trimrom på 150 m2. Hallen er integrert i Langset skole hvilket innebærer gode muligheter til å benytte skolens kulturlokaler, store som små møterom, to kioskarealer og stor vestibyle med storskjerm. Idrettshallen benyttes av skoler på dagtid og lokale idrettslag på hverdager ettermiddag og kveld, samt i helger. 

Idrettshallen m/u kulturområdene kan leies ut til eksterne brukere.

Råholt skole - flerbrukshall

Adresse: Martin Johansensveg 85, 2070 Råholt.
Idrettshallen har 1000 m2 golvflate, det vil si en håndballflate. Hallen har kombielastisk golv, fire garderober og et galleri. På galleriet, som det er plass til noe stående publikum, er det også et kioskareale og et aktivitetsrom på 150 m2, som p.t. er fast mattelagt med judomatter. Idrettshallen benyttes av skolen på dagtid og lokale idrettslag på hverdager ettermiddag og kveld, samt i helger. 

Bønsmoen skole - gymsal

Adresse: Bønsmovegen 19B, 2070 Råholt.
Gymsalen er 18x20 meter med en liten scene, 2 garderober og egen inngang. Gymsalen er en integrert del av Bønsmoen skole med dertil utleiemuligheter. Idrettshallen benyttes av skoler på dagtid og lokale idrettslag på hverdager kl.17.00-22.00 og lokale foreninger i helger.

Publisert: 13.11.2023 10:31:35
Sist endret: 27.02.2024 14:11

Publisert: 13.11.2023 10:31:35
Sist endret: 27.02.2024 14:11

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?