Bilde som viser Ung Fritid logo i hvitt på sort bakgrunn.

Foto: Anita Olsen Støbakk

Ung Fritid

Ung Fritid ved Eidsvoll kommune drifter de kommunale fritidsklubb tilbudene for barn og ungdom i Eidsvoll kommune. Vi drifter juniorklubber for 5. -7.trinn og ungdomsklubb for 8. trinn - 17 år. Vi har klubblokaler i Midtbygda og Sørbygda.

Vårt formål er å være en lavterskel arena som bidrar til å skape mestringsfølelse, trygghet og tilhørighet blant de unge i lokalsamfunnet.
Et av våre hovedfokus er å forebygge rus blant unge i Eidsvoll. 

Vi drifter en fritidsklubb på Råholt (sørbygda) og en i Sundet (midtbygda).
Les mer om klubbenes åpningstider og adresser ved å klikke på "Klubbtilbud" knappen i sidemenyen.

Ung Fritid Eidsvoll er medlem av Ungdom og Fritid - landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus. Du kan lese mer om Ungdom og Fritid her: https://www.ungdomogfritid.no/ungdom-og-fritid/

Følg @ungfritideidsvoll på Facebook og Instagram for info om klubbtilbud, andre arrangementer og hyggelige bilder hver uke.

Publisert: 08.09.2020 10:21:10
Sist endret: 13.02.2024 12:59

Publisert: 08.09.2020 10:21:10
Sist endret: 13.02.2024 12:59