Barn med særlige behov

Barnehagen skal tilpasse tilbudet til det enkelte barn uavhengig av funksjonsnivå, jfr. barnehageloven § 2. Dette er utdypet i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Alle barn under opplæringspliktig alder med særlige behov for spesialpedagogisk hjelp har rett til slik hjelp. Retten fremgår av barnehageloven § 31.

Kommunen har også ansvar for tilrettelegge barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne. Retten fremgår av barnehageloven § 37. Barnehagen skal tilpasse tilbudet til det enkelte barn uavhengig av funksjonsnivå. Dette er utdypet i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT) er sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp. PPT skal også bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov.

Publisert: 12.02.2024 13:20:32
Sist endret: 12.02.2024 13:22

Publisert: 12.02.2024 13:20:32
Sist endret: 12.02.2024 13:22

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?