Priser og moderasjoner

Pris for barnehageplass 

Priser for kommunal barnehageplass i Eidsvoll finner du i vår prisoversikt.

Betalingsvedtekter for alle foresatte med barnehageplass i Eidsvoll.


For kommunale barnehager vil faktura bli sendt til din digitale postkasse dersom du har opprettet det.I motsatt fall vil fakturaen bli sendt til Altinn.no. Ønsker du faktura direkte til din nettbank kan efaktura eller avtalegiro opprettes. Kundenummer må da benyttes som identifikasjon.

For opplysninger om faktura for private barnehager må den enkelte private barnehage kontaktes. 

Se vedtektene på den enkelte barnehages hjemmeside for mer informasjon.

Redusert foreldrebetaling

Husholdninger med lav inntekt kan søke redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Ingen husstand skal betale mer en 6% av skattbar person- og kapitalinntekt. Se retningslinjer og kriterier på Utdanningsdirektoratets hjemmeside

Det oppfordres til å søke før 1. juni for å få riktig faktura for august. Det kan søkes gjennom hele året. Vedtaket vil da gjelde fra mnd. etter søknad og dokumentasjon er mottatt.

  • Det er den/de som bor på samme folkeregister-adresse som barnet som søker.
  • Ved vesentlige og varige endringer i husholdningens inntekt i forhold til siste års skattemelding (selvangivelse), kan søkere legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Søknad om redusert foreldrebetaling - gratis kjernetid.

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon med 30 % for barn nr. 2. For det tredje eller flere barn har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra og med høsten 2023. 

Reduksjonen gis også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager i kommunen. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de til enhver tid er registrert i folkeregisteret. Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken. Stesøsken defineres utenfor. Foresatte som har ansvar for fosterbarn har også rett til søskenmoderasjon der øvrige vilkår i bestemmelsen er oppfylt.

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon, dette går automatisk. 

Lov og forskrift om foreldrebetaling

Publisert: 12.02.2024 13:49:53
Sist endret: 16.04.2024 10:29

Publisert: 12.02.2024 13:49:53
Sist endret: 16.04.2024 10:29

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?