Ukraina og beredskap

 Samleside for informasjon beredskap - Ukraina

 

Ukraina og vår beredskap

Vi får en del spørsmål fra innbyggere om hvordan vi skal forholde oss til krigen i Ukraina. 
Nasjonale myndigheter følger med på trusselbildet for Norge som følge av krigen i Ukraina, og  det ikke er grunn til å heve beredskapen nå. Lokalt i Eidsvoll kommune følger vi rådene til nasjonale myndigheter og er klare til å iverksette tiltak ihht egne beredskapsplaner og til å planlegge for uforutsette tiltak og anbeflinger som eventuelt vil komme fra sentrale myndigheter. 

Våre generelle beredskapssider finner du alltid her på våre nettsider under Beredskap og kriser