INNHOLD

Bolig og tilskuddsordninger

Bostøtte

Søknadsskjema

Bostøtte - eSøknad - Husbanken

Kan du ikke søke elektronisk?

Kan du ikke søke elektronisk, må du fylle ut papirskjemaet, skrive det ut og sende til oss Du kan ikke sende skjemaet på e-post. Det er Innbyggertorget som behandler og gjør klar bostøttesøknaden din. 

Bor du i privat kollektiv eller ønsker fratrekk i formuen fordi du skatter for barns formue, må du fylle ut både papirskjemaet og aktuelt tilleggsskjema.  

Papirsøknad

Opplysninger om privat bokollektiv

Opplysninger om barns formue

Kommunal bolig

Søknadsskjema

Kommunal bolig

Omsorgsbolig

Omsorgsbolig kan du lese om her

Søknadsskjema

Omsorgsbolig

Midlertidig bolig

Startlån/boligfinansiering

Det er for tiden lang saksbehandling på startlån pga. stor arbeidsmengde. Alle søknader vil behandles innen 4 måneder fra vi har mottatt søknaden.

Startlån er en behovsprøvd låneordning som kan benyttes som finansiering til kjøp av en nøktern bolig.

Mer om startlån fra kommunen

Lokale retningslinjer for tildeling av startlån

For å få innvilget startlån må man ha tilknytning til Eidsvoll kommune.

Med tilknytning menes en av følgende:

  1. Samlet botid i kommunen på tilsammen 2 år siste 4 år (søkers botid registrert i folkeregisteret).
  2. Samlet botid i kommunen for barn som man har omsorg på 2 år siste 4 år (registrert i folkeregisteret)
  3. Fast arbeidsplass i Eidsvoll siste 2 år.

Husbankrente

Eidsvoll kommune opprettholder husbankrenten med 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative kostnader.

Forskrift om startlån fra Husbanken

Videre følges  Forskrift om startlån fra Husbanken 

Boligtilskudd til etablering og tilpasning

 

Publisert: 14.09.2016 10:47:12
Sist endret: 13.03.2024 09:31

Publisert: 14.09.2016 10:47:12
Sist endret: 13.03.2024 09:31

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?