Sosialhjelp

NAV Eidsvoll og Hurdal

NAV har åpent hele døgnet på www.nav.no. Du kan ta kontakt med oss via Ditt NAV på www.nav.no, via dialog i aktivitetsplanen, via direktenummer til din veileder (kl. 9-15) eller ringe NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33 (kl. 9-15).

Økonomisk stønad

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig støtte du kan ha rett på hvis du ikke kan dekke nødvendige utgifter selv. Søknaden blir vurdert individuelt. 

Er du i en nødssituasjon?

Hjelp i en nødssituasjon skal dekke helt nødvendige utgifter for en kort periode. Eksempler kan være penger til mat og hygieneartikler eller støtte til regninger som du må betale for å hindre at nødvendige tjenester som strøm eller lignende blir stengt. Dersom du er i en nødssituasjon, bør du så raskt som mulig ta kontakt med NAV på 55 55 33 33 for å få avklart situasjonen din.

Du bruker søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp hvis du trenger hjelp i en nødssituasjon. Det er viktig at du i søknadsskjemaet gir en god beskrivelse av situasjonen. NAV vil vurdere om det er en nødssituasjon etter å ha mottatt søknaden og/eller snakket med deg.

Hvordan søke om økonomisk sosialhjelp?

Vi anbefaler at du søker digitalt hvis du har mulighet til det. Du kan også hente søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp ved hovedinngangen til NAV-kontoret mellom kl. 9-16 dersom du ikke har mulighet til å søke digitalt, eller fylle ut søknadsskjema og sende det til NAV Eidsvoll Hurdal:

NAV Eidsvoll Hurdal, Postboks 70, 2081 Eidsvoll

Mer informasjon om økonomisk sosialhjelp og søknadsskjema

Søknad Økonomisk sosialhjelp (PDF)

Ordinær saksbehandlingstid er 4 uker. Se forøvrig mer om saksbehandlingstid på linken over.

Innsending av øvrige skjemaer til NAV

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Publisert: 14.09.2016 10:47:35
Sist endret: 07.06.2024 08:45

Publisert: 14.09.2016 10:47:35
Sist endret: 07.06.2024 08:45

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?