Badet opplærings- og aktivitetssenter (BOA)

Leder i BOA:

Ida Wenger

Tlf. 457 33 797

Vår facebookside:

BOA på facebook

Dette er et tilbud for voksne personer med psykisk utviklingshemming og/ eller andre funksjonsnedsettelser. Vi tilbyr tilpassede arbeidsoppgaver og aktiviteter med fokus på mestring, utvikling og tilhørighet. På BOA er det jobb for alle. 

Søknad sendes tildelingsenheten.