Forurensning

Nedgravde oljetanker

Fra 1.1.2020 er det forbudt å fyre med mineralolje (fossil fyringsolje og parafin) til oppvarming av bygninger i Norge. Hensikten er å redusere klimagassutslipp. Kommunen er myndighet for å sikre at forbudet overholdes, blant annet gjennom å føre tilsyn med at byggeiere ikke fyrer med olje ulovlig.

Når mange skifter fra oljefyring til andre oppvarmingsløsninger, vil det også være mange nedgravde oljetanker som tas ut av bruk. Lekkasjer fra nedgravde tanker kan gi lokal forurensning av grunn, jord og vann. Kommunen er også myndighet for nedgravde oljetanker.

Forurensningsforskriften, kapittel 1 om nedgravde oljetanker, finner du her.
OBS! Kapittel 1 i forskriften gjelder ikke uten at den er vedtatt lokalt av kommunen.

Eidsvoll kommune har ikke vedtatt dette kapittelet, men i stedet gjelder forurensningsloven § 7. Selv om kommunen ikke har stilt krav, er du som tankeier uansett ansvarlig for din egen tank og forurensning som måtte oppstå fra denne. Selv om det for de nedgrade tankene som tas ut av bruk ikke er et krav om at de skal tømmes og graves opp, anbefaler vi at dette gjøres fordi det normalt vil være det beste tiltaket for å forebygge utlekking og forurensning. Forurensning som følge av lekkasje til grunnen medfører ofte store kostnader for tankeier. 

Skjema for melding om installasjon/sanering av nedgravd tank

 

Har du spørsmål om regelverket, og hva forbudet omfatter?
  • Webinar om oljefyringsforbudet – You Tube-video på ca. 1 time fra webinar sendt 21. august 2018, med gjennomgang av regelverket, støtteordninger og spørsmål og svar, fra presentasjoner fra Miljødirektoratet, Enova og Oslo kommune
Har du spørsmål om støtteordninger?
    • Hva må jeg vite før jeg går i gang?
    • Hva kan erstatte oljefyren?
    • Hva koster det?
Hvordan kan man bytte ut oljefyring og fjerne oljetank?
  • Nettsiden www.oljefri.no er et samarbeid mellom blant annet Naturvernforbundet, varmebransjen og energibransjen, og en rekke kommuner. På nettsiden kan bolig- og byggeiere over hele landet fylle inn et skjema, og innhente tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivningstjenester. Nettsiden har også en kalkulator for hva ulike løsninger kan koste.
Har du spørsmål om nedgravde oljetanker?

Miljødirektoratet har laget en nettside med ofte stilte spørsmål og svar om nedgravde oljetanker.

Publisert: 28.02.2024 14:39:30
Sist endret: 24.05.2024 12:39

Publisert: 28.02.2024 14:39:30
Sist endret: 24.05.2024 12:39

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?