Kornåker

Kornåker

Foto: Pixabay (pexels.com)

Landbruk

Eidsvoll er fortsatt en jord- og skogbrukskommune, ligger på Øvre Romerike, helt nord i Akershus. Kommunen grenser i nord til Østre Toten og Stange, i øst til Nord-Odal og Nes, i sør til Ullensaker og i vest til Nannestad og Hurdal.

Kommunen ligger svært sentralt plassert, midt mellom Oslo - Gjøvik - Hamar - Kongsvinger, og bare 15 km fra Oslo lufthavn Gardermoen.

Kommunens areal er 456 km2. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) 3. kvartal, 2023 er det 27 791 innbyggere i kommunen. Kommunen er langstrakt, fra grensa mot Ullensaker i sør til Stange i nord er det ca. 35 km. Fra sydgrensa til Østre Toten på vestsida av Mjøsa er det ca. 45 km.

Tilflytting og nybygging er stor, men kommunen har greid å bevare sitt landlige preg. Det er tomteområder i nær sagt alle deler av kommunen.

Per 2022 bor 6,2 % på landbrukseiendom (kilde: SSB).

Søknadsfrister
  • 15. april - Søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
  • 15. oktober - Søknad om regionale miljøtilskudd (RMP)
  • 15. mars og 15. oktober- Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Publisert: 30.11.2016 11:01:45
Sist endret: 07.03.2024 12:36

Headshot

Besøksadresse

Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll

Åpningstider

Mandag - fredag 08.00 - 15.30 Åpningstider på torsdager 08.00 - 16.24

Publisert: 30.11.2016 11:01:45
Sist endret: 07.03.2024 12:36