Innhold

Kontonummer for Eidsvoll er 6345.06.02371.  Betalingen må ha KID-nummer.

Har du ikke riktig betalingskort kan du lage Kid-nummer eller ringe Eidsvoll kemnerkontor på tlf. 66 10 70 00.

Betaling fra utlandet:

Vår bankforbindelse er:
Nordea Bank Norge ASA
Cash Management, postboks 1166 Sentrum,
0107  OSLO

Swiftadresse: NDEANOKK
Iban: N06563450602371

 

 

Besøksadresse: 

Wergelands gate 7 (Saga 2), Telefon: 66 10 70 00 - E-post: kemnerkontoret@eidsvoll.kommune.no

 

Det vil ikke lenger være anledning til å innbetale skatter og avgifter med kontanter på kemnerkontoret.

All innbetaling av skatter og avgifter må skje via bank.

Elektroniske brukere får betalingskort i altinn.no og du kan også velge å få e-faktura.

Mer informasjon om å inngå avtale om e-faktura finner du hos Skatteetaten.no

Dersom du ikke er elektronisk bruker, får du tilsendt betalingskort på papir.
Registrerer du oppgavene på altinn.no får du KID-nummer og kontonummer på tilbakemelding i «min meldingsboks» i Altinn.no.

Frister og forfallsdatoer

De fleste frister og forfall er lovbestemt. Er fristen en lørdag, søndag, helligdag eller offentlig høytidsdag, utsettes den til påfølgende virkedag. Det er lovfestet at det ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter. Det kan i tillegg påløpe gebyrer. Her finner du en oversikt over de viktigste fristene.

Personlige skattytere - forskuddsskatt og restskatt

All restskatt over kr 1000,- deles inn i 2 forfall. Du får to betalingskort med forskjellige forfall i Altinn. Restskatt forfaller etter 3 uker og 8 uker etter skatteoppgjørsdatoen, men tidligst 20.august.

Restskatt under kr 1000,- forfaller i sin helhet tidligst 20.august, eventuelt 3 uker etter skatteoppgjørsdatoen.

Tilleggsforskudd frist 31. mai.

Forskuddsskatt forfaller til betaling i fire like store terminer gjennom inntektsåret.

 

Forskuddsskatt   1. termin

15. mars

Forskuddsskatt   2. termin

15. mai

Forskuddsskatt   3. termin

15.   september

Forskuddsskatt   4. termin

15.   november

*Blir en termin ikke betalt ved forfall, forfaller samtidig alle de etterfølgende terminer til betaling.

Upersonlige skattytere - forskuddsskatt og restskatt

Forskuddsskatt   1. termin

15.   februar (i avregningsåret**)

Forskuddsskatt   2. termin

15. april   (i avregningsåret**)

Tilleggsinnbetaling

31. mai   (i avregningsåret**)

Restskatt

3 uker  etter utlegg.
  Skatt under kr 100,- pliktes ikke innbetalt

*Blir en termin ikke betalt ved forfall, forfaller samtidig alle de etterfølgende terminer til betaling, jf. skattebetalingsloven § 10-20 (4).

Arbeidsgivere

Dette omfatter frister og forfall som har sammenheng med at du har ansatte.             

Termin

Periode

Frist for betaling

1. termin

januar/februar

15. mars

2. termin

mars/april

15. mai

3. termin

mai/ juni

15. juli

4. termin

juli/august 

15.   september

5. termin

september/oktober

15.   november

6. termin

november/desember

15.   januar 

Frist for innlevering av a-melding er den 5. i måneden etter lønnsutbetaling.

Send oppgjørsliste for utleggstrekk til den skatteoppkrever som har pålagt trekket.

Fristen er den samme som når betaling forfaller.


Publisert: 05.12.2016 10:49:55
Sist endret: 07.12.2023 08:23