INNHOLD

Forklaring på faktura

10100 Grunngebyr renovasjon

Grunngebyr dekker inn kostnader til administrasjon i kommunen og ØRAS IKS, beholdermateriell og bringeordningene med mer. Årspris på grunngebyr framkommer i kolonnen for sats, ikke under årspris.

10101 Avfallsgebyr 140 L

Variabel del som dekker restavfall avhengig av størrelsen på restavfallsbeholder. Der flere boenheter deler beholdere, betaler hver boenhet for sin andel av beholderens volum. Beholder for papir/papp og plast dekkes av kommunen uavhengig av størrelse.  

Årspris på avfallsgebyr framkommer i kolonnen for sats, ikke under årspris. 

10200 Feiegebyr og 10201 Tilsynsgebyr

Feiegebyr dekker behovsprøvd feiing av pipe i din bolig. Feiing foretas blant annet på grunnlag av tidligere gjennomført feiing, fyringsmønster og sotmengde m.m.

Tilsynsgebyr dekker forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, som sier at kommunen må føre tilsyn med pipe og fyringsanlegg.  Dette gjelder også gasspeis.

10309 Grunngebyr vann

Grunngebyr vann dekker kostnader til drift og vedlikehold av kommunalt vannledningsnett. Grunngebyret er uavhengig av forbruk og knyttet til kostnader ved at en eiendom er knyttet til kommunalt ledningsnett. Grunngebyr beregnes per seksjon/boenhet på en eiendom.

10319 Grunngebyr avløp

Grunngebyr avløp dekker inn kostnader til drift og vedlikehold av kommunalt avløpsnett. Grunngebyret er uavhengig av forbruk og knyttet til kostnader ved at en eiendom er knyttet til kommunalt ledningsnett. Grunngebyr beregnes per seksjon/boenhet på en eiendom. 

10330 Målerleie

Vannmålere er kommunens eiendom og abonnenten betaler et leiegebyr for vannmåleren.

10701 Forskudd vanngebyr

Estimert forbruk av vann for inneværende år. Det estimerte forbruket er satt ut fra registrert forbruk foregående år. Normalt forbruk per person i husstanden er mellom 50 og 75 m3 per år. 

10702 Forskudd avløpsgebyr

Estimert forbruk av avløp for inneværende år. Det estimerte forbruket er satt ut fra registrert forbruk foregående år. Normalt forbruk per person i husstanden er mellom 50 og 75 m3 per år.

I henhold til forskrift om vann- og avløpsgebyrer gjelder det at avløpsmengde regnes lik vannmengde. 

10310 Vann etter måler

Registrert vannforbruk i henhold til avlest vannmåler. Dette er en avregning for hele det foregående året. Denne posten kommer kun på årets første faktura. 

10320 Avløp etter måler

Registrert avløpsforbruk i henhold til avlest vannmåler. Dette er en avregning for hele det foregående året. I henhold til forskrift om vann- og avløpsgebyrer gjelder det at avløpsmengde regnes lik vannmengde. Denne posten kommer kun på årets første faktura. 

10711 Innbetalt forskudd vanngebyr

Innbetalt forskudd vanngebyr foregående år. Denne posten står med minus i fakturaen og betyr at beløpet trekkes fra fakturaen. Erstattes med post «vann etter måler». Denne posten kommer kun på årets første faktura.

10712 Innbetalt forskudd avløpsgebyr

Innbetalt forskudd avløpsgebyr foregående år. Denne posten står med minus i fakturaen og betyr at beløpet trekkes fra fakturaen siden beløpet er forskuddsbetalt. Denne posten kommer kun på årets første faktura.

10901 Eiendomsskatt

Informasjon om eiendomsskatt 

Publisert: 29.02.2024 10:36:46
Sist endret: 15.03.2024 08:08

Publisert: 29.02.2024 10:36:46
Sist endret: 15.03.2024 08:08

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?