For leverandører

Om anskaffelser

Øvre Romerikes Innkjøpssamarbeid

Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) er et forpliktende samarbeid om anskaffelser mellom kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker, samt alle deres interkommunale selskap (egenregi).

Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid er fra 01.01.2016 organisert som et administrativt vertskommunesamarbeid med Ullensaker kommune som vertskommune. 

På vegne av kommunene skal ØRIK inngå rammeavtaler og kontrakter på alle vare- og tjenesteområder hvor det er hensiktsmessig.

Anskaffelser og konkurranser arrangert av ØRIK

ØRIK har ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelser av varer og tjenester med verdi over kr. 500.000,- eksklusiv mva.

Gjennomføringen skjer gjennom et team bestående av ansvarlig fra ØRIK, produktansvarlig eller personell fra anskaffende enhet, samt innkjøpsrådgiver i kommunene.

Den enkelte kommune har selv ansvaret for avrop av egne anskaffelser på rammeavtaler.

Følg med på ØRIK for anbudsforespørsler. Der finner du også lenke til forespørsler på Doffin.

Hvem er omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser?

Regelverket består av Lov om offentlige anskaffelser (LOA), Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) og Forskrift om innkjøpsreglene i forsyningssektoren som alle er tilgjengelige på lovdata.no.

Regelverket gjelder for stat og kommunesektor og får i tillegg anvendelse for alle offentlige organ som foretar anskaffelser, jf. LOA §2. 

For generelle råd og veiledninger ved salg til kommunen - se på anskaffelser.no. 

Publisert: 09.05.2017 10:31:54
Sist endret: 16.02.2024 09:00

Publisert: 09.05.2017 10:31:54
Sist endret: 16.02.2024 09:00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?