Økonomi

Innkjøp

Eidsvoll kommune kjøper årlig varer og tjenester for over kr. 200 mill.  For en best mulig ressursforvaltning skal alle innkjøp i kommunen være basert på konkurranse. 

Eidsvoll kommune deltar i det interkommunale innkjøpssamarbeidet på Øvre Romerike (Øvre Romerike innkjøpssamarbeid, ØRIK).

For leverandører

Skal du sende faktura til Eidsvoll kommune? 

Fakturaadresse

Eidsvoll kommune ønsker faktura tilsendt i EHF-format til organisasjonsnummer 964 950 113.

Et 5-sifret ansvarsnummer må stå alene i feltet Deres referanse. Ansvarsnummer skal følge bestillingen fra kommunen.

Dersom det ikke er mulig å sende i EHF-format kan faktura (med ansvarsnummer) sendes til følgende epost: faktura@eidsvoll.kommune.no

Årsmelding

Det utarbeides årsmelding for Eidsvoll kommunes samlede forvaltning innen 31. mars i etterfølgende år av regnskapsåret.  Årsmeldingen er en redegjørelse fra rådmannen som presenterer og analyserer kommunens utvikling og spesielt de faktorer som påvirker resultatet og den finansielle stillingen.  Årsmeldingen behandles samtidig med årsregnskapet og vedtas av kommunestyret.

Årsmelding - årsberetning 2015 (1).pdf

Årsmelding 2016.pdf

Årsmelding 2017.pdf

Årsmelding 2018.pdf

Årsmelding 2019.pdf

Årsmelding 2020.pdf

Årsmelding 2021.pdf

Årsmelding 2022 - lenke

Årsmelding 2023 - lenke

 

 

Årsregnskap

Rådmannen utarbeider årsregnskap for Eidsvoll kommune innen 15. februar i etterfølgende år av regnskapsåret.

Årsregnskap 2009.pdf

Årsregnskap 2010.pdf

Årsregnskap 2011.pdf

Årsregnskap 2012.pdf

Årsregnskap 2013.pdf

Årsregnskap 2014.pdf

Årsregnskap 2015.pdf

Årsregnskap 2016.pdf

Årsregnskap 2017.pdf

Årsregnskap 2018.pdf

Årsregnskap 2019.pdf

Årsregnskap 2020.pdf

Årsregnskap 2021.pdf

Årsregnskap 2022 - lenke

Årsregnskap 2023 - lenke

Handlingsplan og budsjett

Kommunestyret vedtar hvert år i begynnelsen av desember en økonomiplan for de fire neste årene, hvorav første år er årsbudsjett.
Årsbudsjettet er bindende og er et bevilgningsdokument som angir hvilke nettorammer kommunestyret har bevilget til kommunens virksomhet det kommende året.  Økonomiplanen angir hvilken retning kommunen tenker å gå i fremtiden, men er ikke bindende.

Handlingsplan 2011-2014 og budsjett 2011.pdf

Handlingsplan 2012-2015 og Budsjett 2012[1].pdf

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Rådmannens grunnlagsdokument.pdf

Handlingsplan 2015-2018 endelig.pdf

Handlingsplan 2016-2019 - budsjett 2016 (1).pdf

Handlingsplan 2017-2020.pdf

Handlingsplan 2018-2021.pdf

Handlingsplan 2019 - 2022 vedtatt i Kommunestyret 11.12.2018.pdf

Handlingsplan 2020 - 2023 PS95-19.pdf

Handlingsplan 2021 - 2024 PS20-111.pdf

Handlingsplan 2022 - 2025 PS21-143.pdf

Handlingsplan 2023 - 2026 PS22/122

Handlingsplan 2024 - 2027 KS23/111

Lønn

Dette gjelder for ansatte i Eidsvoll kommune. Du finner mer om dette under [for ansatte] i bunnteksten på hver side. Ønsker du ytterligere informasjon om dette temaet vil du, som ansatt finne dette i Ansattportalen. 

Skatt og avgift

Skatt

Publisert: 19.12.2016 11:30:32
Sist endret: 17.04.2024 13:07

Publisert: 19.12.2016 11:30:32
Sist endret: 17.04.2024 13:07

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?