Skatt

Skatteoppkrever og kemner

Skatteetaten har overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har hatt tidligere. Det betyr at det ikke lenger er en skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Skatteetaten har med dette et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

Du finner mer informasjon på skatteetaten.no. Her kan du finne svar på mange spørsmål og mulighet for å sende inn spørsmål, søknader, bestilling av utskrifter, klager mm via nett.

Trenger du mer hjelp, kan du kontakte Skatteetaten på telefon 800 80 000.

Publikumsveiledningen ved skattekontorene er nå på grunn av koronasituasjonen kun tilgjengelig for tilfeller der det er nødvendig med personlig oppmøte. Spørsmål om skatteoppkreveroppgaver henvises til skatteetaten.no eller telefon.

Skatteetaten.no

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en kommunal skatt. Sammen med inntektsskatten til kommunen er denne med på å dekke kostnaden for ulike fellestjenester for innbyggerne, som drift av kommunale tjenester innen oppvekstområdet, helse, pleie- og omsorg, kultur osv., samt dekning av kapitalutgifter (avdrag og renter) ved bygging av f.eks. barnehager og skoler.

Eiendomsskatt i Eidsvoll kommune

Nyttige lenker

Eigedomsskattelova

Publisert: 13.12.2016 09:27:03
Sist endret: 07.02.2024 14:06

Publisert: 13.12.2016 09:27:03
Sist endret: 07.02.2024 14:06

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?