Kartutsnitt av Eidsvoll Sentrum. Utsnittet har påskrudd reguleringsplaner og kommuneplaner. En kan se eiendomsgrense og forskjellige reguleringsformål

Kartutsnitt av Eidsvoll Sentrum

Foto: Kartportal

Byggesak

Velkommen til byggesaksavdelingen i Eidsvoll kommune

Lage byggesøknad? Bruk digitale løsninger

Det har blitt enklere å søke digitalt for både privatpersoner og for profesjonelle søkere. 

Skal du bygge noe selv? Se hvilke løsninger du kan bruke på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no).

Tjenester for privatpersoner

Er du en profesjoenll søker? Se oversikten over tjenester på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Tjenester for profesjonelle

Har du spørsmål?

Se om ditt spørsmål ligger under "Vanlige spørsmål og begreper".

Vi anbefaler at du går inn på Direktoratet for byggkvalitet sin hjemmeside (dibk.no). Der finner du nyttig info og ulike veiledningsverktøy, se for eksempel hva du kan bygge uten å søke.

Spørsmål om byggesak sendes til postmottak@eidsvoll.kommune.no. Husk å oppgi byggested, hva du vil bygge og eventuelle spørsmål.

Skal du leie ut?

Rom som leies ut må være godkjent til varig opphold. Før du leier ut kjeller, loft eller garasje må du derfor søke om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. Les mer om bruksendring under "Tiltak jeg kan søke om selv".

Ringe byggesak? - Les dette!

For deg som ikke har saksbehandler

For deg som ikke har saksbehandler, er det telefontid tirsdager og torsdager fra kl.13.00 - 14.30.

For deg som har saksbehandler

Dersom du er tildelt saksbehandler kan du kontakte oss mandag - fredag mellom kl.09.00 - 11.30 og 12.00 - 14.30. Det oppfordres til å bruke mail. 

I saker der det er en ansvarlig søker, skal den ansvarlige søkeren være kontaktperson mellom kommunen og deg som tiltakshaver. 

Publisert: 24.10.2023 12:38:47
Sist endret: 23.02.2024 13:46

Headshot

Byggesaksavdelingen

Telefontid: Tirsdag og torsdag 13.00 - 14.30

Publisert: 24.10.2023 12:38:47
Sist endret: 23.02.2024 13:46