Administrasjon

Administrativ organisering

Kommunedirektør er øverste sjef for kommunens administrasjon og skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer i en kommune er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. Som administrasjonssjef skal kommunedirektør sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Normalt har kommunedirektør fått delegert myndighet fra kommunestyret i alle ikke-prinsipielle saker, og hvor ikke særlovgiving har definert myndighet til andre. Delegert myndighet fra kommunestyret kan så delegeres videre fra kommunedirektør og ned til virksomhetsledere, og videre fra virksomhetsledere til avdelingsledere, for eksempel fra kommunedirektør til virksomhetsleder for skole, og videre ned til f.eks. rektor.

Organisasjonskart - administrativt

Organisasjonskart overordnet Eidsvoll kommune.pdf

 Kommunalområde helse og mestring

Kommunalområde by, plan og samfunn

Kommunalområde oppvekst og opplæring

Anne Olen Aasen Kommunedirektør Send epost
Nina Dahl Martinsen Kommunalsjef Helse og mestring Send epost
Ann-Mari Nylund Kommunalsjef By, plan og samfunn Send epost
Jorid Skinnehaugen Myhre Kommunalsjef Oppvekst og opplæring Send epost
Runar Nilsen Stabsleder Økonomi og virksomhetsstyring Send epost
Eli Nerbø Stabsleder HR og organisasjon Send epost
Vegard Sokn Ertsås Stabsleder Administrasjon Send epost

 

Kommuneoverlege i Eidsvoll

Carl Magnus Jensen Kommuneoverlege                    Send epost

Virksomhetsledere

Rune Holm Barnehage og skole Send epost
Nina E. Handegaard Familiens Hus Send epost
Janita Hofseth  Hjemmebaserte tjenester

Send epost

Karin Finneide (konst.) Tilrettelagte tjenester Send epost
Mona Knutsen (konst) Vilberg kompetansesenter Send epost
Anita Borrmann Skoglund Kultur og frivillighet Send epost
Tommy Mikalsen  Kommunalteknikk Send epost
Tonje B. Eik Kommunal forvaltning Send epost
Berglind Olafsdottir NAV Eidsvoll Hurdal Send epost

 

Politisk organisering

Kommunestyret, som består av 35 representanter, er øverste folkevalgte organ i kommunen og fatter vedtak i saker som de ikke er delegert til andre eller er lagt til andre gjennom lov. Det gjelder bl.a. overordnede planer for virksomheten, herunder økonomiplaner med budsjett, regnskap og årsmelding. Vi viser til kommuneloven, som omhandler formål og virkeområde for den kommunale virksomheten.

Organisasjonskart - politisk

Organisering - politisk 2023 - 2027

Organisering - politisk 2019 - 2023

Organisering - politisk 2015 - 2019 

Publisert: 19.12.2016 11:02:04
Sist endret: 11.03.2024 12:35

Publisert: 19.12.2016 11:02:04
Sist endret: 11.03.2024 12:35

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?