Eierportal

Eierportalen

Eierportalen skal være en informasjonsbase som gir kunnskap om kommunes eierpolitikk og eierposisjoner.

Eierportalen tar utgangspunkt i den informasjonen som fremkommer i eiermeldingen. Eiermeldingen skal bidra til at kommunen er en god og aktiv eier som ivaretar sine eierinteresser på beste måte i forhold til selskapenes strategier og overordnede mål. Videre skal eiermeldingen bidra til åpenhet rundt kommunens overordnede eierskapsstrategier og eierposisjoner.

Eierskap

Eidsvoll kommune produserer mange ulike typer tjenester til sine innbyggere, som for eksempel skole, helse og eldreomsorg. De fleste tjenestene produseres i regi av kommunen selv.

Kommunen skaffer også innbyggerne tjenester ved å delta i selskaper eller samarbeide med selskaper som produserer tjenester.

 

Eidsvoll kommune deltar i følgende samarbeid/selskap

Kommunalt aksjeselskap
Kommunalt foretak:
Interkommunale selskap
Interkommunalt samarbeid (kommuneloven §27)
  • Digitale Gardermoen IS (utvikling og drift IKT for eierkommunene)
  • Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike
  • Øvre Romerike Utvikling (samarbeidsorgan for kommunene på Øvre Romerike:  Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum, Ullensaker og Nes)
Interkommunalt samarbeid - vertskommunemodell

 

Eierpolitikk

Eiermeldingen til Eidsvoll kommune og felles eierdokumenter for kommunene på Øvre Romerike

Eidsvoll kommune:

  • Eiermelding Eidsvoll kommune  

Felles for kommunene på Øvre Romerike:

Publisert: 23.11.2016 11:23:30
Sist endret: 22.03.2024 09:36

Publisert: 23.11.2016 11:23:30
Sist endret: 22.03.2024 09:36

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?