Høring: Kommunal forskrift til opplæringsloven

Den nye opplæringsloven krever at alle lokale forskrifter kunngjøres. Det skal også fastsettes noen flere lokale forskrifter enn i dagens lov. Kommuner og fylkeskommuner må ha hørt, vedtatt og kunngjort sine forskrifter etter ny opplæringslov innen 1. august 2024 (Utdanningsdirektoratets nettsider).

Administrasjonen i Eidsvoll kommune sender kapitlene 1, 2, 3, 5 og 6 i kommunal forskrift til opplæringsloven på offentlig høring. Alle som ønsker det, kan gi innspill med høringsfrist 10. mai 2024.

Kapittel 4 Skoledemokratiet og elevenes rettigheter og plikter (§ 10-7 i ny opplæringslov) i denne forskriften sendes på egen offentlig høring, men skolenes elevråd og samarbeidsutvalg er bedt om å gi innspill i forberedelsene til denne høringen.

Elever, ansatte, foreldre og andre kan sende inn høringsinnspill på vegne av seg selv.

Vedlagt finner dere høringsnotatet som også inneholder forslag til «kommunal forskrift til opplæringsloven». Gjeldende bestemmelser ligger til grunn for forslaget, og du finner lenker til disse i første tabell under overskriften Forslag til forskrift for opplæring i grunnskolen, Eidsvoll kommune (i høringsnotatet).

Høringen blir tilgjengelig f.o.m. 23.3.2024 og kan besvares ved å gå inn på kommunens høringsportal. Svar kan også sendes per post eller e-post til kommunen.

Høringsnotat

Her kan du laste ned høringsnotatet som PDF.

Publisert: 20.03.2024 14:51:42
Sist endret: 02.04.2024 14:58

Publisert: 20.03.2024 14:51:42
Sist endret: 02.04.2024 14:58

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?