Vil du åpne hjemmet ditt og bli hybervertsfamilie for ungdom?

Barnevernstjenesten leter etter noen som kan bli hybelvertsfamilie for ungdom. Noen som kan åpne hjemmet sitt og gi omsorg og trygghet. Det er ikke nødvendig med noe erfaring med å være hybelvertsfamilie, men egenskaper som nysgjerrighet, åpenhet, tålmodighet og at du liker å samarbeide med andre mennesker vil komme til stor nytte.

Bjørg Sakserud Haugen | Sist oppdatert: 15.02.2024 10:59 | Publisert: 15.02.2024 10:03:28

Ungdommen trenger tydelige voksne som tar initiativ og følger opp egenomsorg og rutiner i hverdagen. Det vil være nødvendig med adekvate grenser og oppfølging i forbindelse med dette. Ungdommen kan oppleves umoden på enkelte punkter og er derfor i behov av ekstra oppfølging på noen områder. Videre anses det som viktig at ungdommen blir fulgt opp også i helger og har tilgjengelige personer rundt seg. Hvordan dette skal se ut kan vi finne ut sammen med ungdommen.  
Ungdommen søker et trygt sted å være, en hybel hvor det er mulighet for å være selvstendig, samtidig som han eller hun får hjelp med det han eller hun måtte trenge. Det er viktig at de voksne er forståelsesfulle og at det skapes trygghet og forutsigbarhet for ungdommen. Det er viktig med tydelige grenser og noen som er til stede.  
 
Om du selv ikke aktuell, men kjenner andre lokalmiljø som du ser for kunne passe til å bli hybelvertsfamilie – tips dem gjerne!  

Det kreves godkjent politiattest for arbeid med barn og unge. 

Er du interessert i å vite mer eller søke? 
 
Ta kontakt med: 
Dorthe Lingner – barnevernkonsulent Eidsvoll kommune
Mail: dorthe.bartholomay.linger@eidsvoll.kommune.no 

Tlf: 48990716 

Håper å høre fra deg!

Søknad sendes:
På epost til: eidsvoll.barnevern@eidsvoll.kommune.no