Ordførerens side

Ordfører i Eidsvoll kommune

Nina Kristengård (H) er ordfører i Eidsvoll kommune for perioden 2023-2027.

Ordfører i Eidsvoll kommune, Nina Kristengård. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen /Stortinget

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen /Stortinget

Ordføreren skal

  • være Eidsvoll kommunes fremste folkevalgte representant og kommunens ansikt utad, skal ivareta alle større representasjonsoppgaver og være ombudsmann for innbyggerne i kommunen
  • sørge for innkalling og lede møtene i kommunestyret og formannskapet
  • være kommunens rettslige representant
  • ha møte og talerett i alle politiske utvalg, men har bare stemme- og forslagsrett hvis hun er valgt medlem
  • være bindeleddet mellom administrativt nivå (kommunedirektøren) og politisk nivå i kommunen
  • utfører vielser

Kontaktinformasjon

E-post: postmottak@eidsvoll.kommune.no

 

Oversikt ordførere i Eidsvoll.pdf

 

Varaordfører i Eidsvoll kommune

Thomas Jacobsson (FrP) er varaordfører i Eidsvoll kommune for perioden 2023-2027.

Varaordfører har 100 % stilling og kontor på rådhuset i Eidsvoll.

Varaordfører sitter i hovedutvalg for næring, plan og miljø, utvalg for teknisk og kommunale prosjekterer, kommunal klagenemnd, formannskapet og kommunestyret. 
Varaordfører er også en kontaktperson mot næringslivet.
Varaordfører utfører også vielser og er ordførers stedfortreder.

Kontaktinformasjon fungerende varaordfører

E-post: postmottak@eidsvoll.kommune.no

Publisert: 01.12.2016 13:34:48
Sist endret: 07.02.2024 10:41

Publisert: 01.12.2016 13:34:48
Sist endret: 07.02.2024 10:41

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?