Innhold

For hvem?

Tilbudet gjelder elever i Eidsvoll kommune med store sammensatte vansker, og som har et omfattende behov for helhetlig spesialpedagogisk tilbud. Elevene følger lovverket gitt i Opplæringsloven.

Avdeling Ressurs ligger i samme skolelokaler som Bønsmoen skole. Ressurssenteret er en integrert del av Bønsmoen skole, og er samordnet med ledelse på skole. Ledelse av avdeling Ressurs ivaretas av en av skolens avdelingsledere.

Alle elevene ved avdeling Ressurs tilhører en klasse på skolen. Der de deltar i varierende grad ut fra sine forutsetninger.

Hvordan få plass?

  • Foresatte sender søknad til Eidsvoll kommune, virksomhet skole, innen 01.12.
  • Søknad skrives i mal som ligger på kommunens hjemmesider (og lenkes opp her når det er gjort klart)
  • Gjeldende sakkyndig vurdering fra PPT oversendes sammen med søknaden
  • Inntaksteam avgjør hvilke søknader som skal innvilges ut fra kapasitet og faglig vurdering. Inntaksteamet består av Bønsmoen skole og avdeling Ressurs v/ rektor og avdelingsleder, PPT v/ leder og skoleeier
  • Vedtak fattes av rektor innen 1.2.

Publisert: 14.09.2021 16:27:07
Sist endret: 01.12.2023 13:55