Kommunikasjon skole - hjem (Vigilo)

Eidsvollskolen benytter Vigilo som sin kommunikasjonsplatform og søknadsportal. Vigilo gir innsyn i barnets timeplan, orden og adferd, vurderinger, og oversikt over fravær.

Hvordan komme i gang

Du logger deg inn i foreldreportal via ID-porten. Foreldreportalen er tilgjengelig i nettleser på pc og nettbrett, og på app i smarttelefon. 

Logg inn på Vigilo

Om Vigilo

Personopplysninger

Vigilo er kommunes skoleadministrative system. I Vigilo ligger opplysninger om alle barn og foreldrene deres. Personopplysninger hentes fra sentralt folkeregister, og kontaktopplysninger (e-post og mobilnummer) hentes fra kontakt- og reservasjonsregisteret. Vi er derfor trygge på at informasjon går til rette mottakere.

Kommunen bruker Vigilo til å motta samtykker og søknader om f.eks SFO-plass, søknader om redusert betaling og fakturahåndtering.

Kommunale skoler bruker Vigilo til administrasjon av skolehverdagen, for eksempel til plassering av elever, timeplaner, fraværsregistrering, karakter og vitnemål. Skolene bruker også Vigilo i forbindelse med gjennomføring av nasjonale prøver, eksamen og rapportering til ulike nasjonale register, for eksempel vitnemål for opptak til videregående opplæring.

I Vigilo ligger oversikt over hvilken skole og klassetrinn et barn tilhører. Dette gir grunnlag for tilgang for digitale løsninger som elevene benytter.

Kommunikasjonsløsningen - Hvem har tilgang?

Kommunikasjonsløsningen er en egen del av Vigilo. Den brukes til digital kommunikasjon mellom hjemmet og skole/SFO.

Det er kun foreldre med registrert foreldreansvar i Folkeregisteret som får tilgang til informasjon om egne barn i Vigilo Foreldreportal og Vigilo app. 

Personopplysninger hentes fra folkeregisteret og kontakt- og reservasjonsregisteret

Foreldre med foreldreansvar har automatisk tilgang. Foreldre uten foreldreansvar, som ikke har tilgang i appen, kan bli lagt til av skolen hvis begge foreldre gir sitt samtykke til dette. 

Informasjon om sensitive opplysninger

Vær oppmerksom på hvilke opplysninger du deler i digitale meldinger. Vi oppfordrer til å unngå å dele sensitiv informasjon. Eksempler på sensitiv informasjon er opplysninger om helse, etnisk opprinnelse, religion, genetiske opplysninger, opplysninger om seksuell legning m.m

Hovedregelen er at foreldre med foreldreansvar har krav på samme informasjon fra skolen om sitt barn. Hvis den ene av foreldrene har foreldreansvar alene, har den andre forelderen likevel rett på informasjon. I slike tilfeller må du kontakte skolen. 

Tilgang for andre nære omsorgspersoner

En del barn har voksne rundt seg som ikke har foreldreansvar i lovens forstand, men som likevel er viktige omsorgspersoner og bidragsytere i barnets oppdragelse. Derfor kan det være ønskelig at de skal få tilgang til relevant informasjon.

Dersom du som foresatt ønsker at nære omsorgspersoner skal ha tilgang til foreldreportal sender du en henvendelse til skolen med et slikt ønske. Skolen kan legge til disse hvis begge foreldre gir sitt samtykke til dette.

Meldinger

Foreldre/foresatte kan opprette og sende nye meldinger til alle ansatte ved skolen eller besvare meldinger fra skolen.

SFO har et felles meldingsmottak, så om du skal sende melding til SFO, velger du "Enhet = SFO". Alle ansatte på SFO mottar da meldingen din. 

Meldinger inneholder alle meldingstråder som du er en del av. Også medforeldre til eget barn kan velges som mottaker av melding, men foreldre kan imidlertid ikke sende meldinger til andre foreldre de ikke har felles barn med.

Meldinger du sender til skolen kan leses av de ansatte ved skolen du velger som mottaker, i tillegg til barnets kontaktlærer og skolens ledelse. 

Enkelte opplysninger skal du ikke dele med skolen via meldinger, eller vedlegg til meldinger, i Vigilo. Dette gjelder blant annet personopplysninger som faller inn under særlige kategorier etter personvernforordningen, eller informasjon om mistrivsel, enkeltvedtak og personlig økonomi. 

Du kan ikke selv slette en melding, eller vedlegg, du har sendt til skolen via Vigilo. Du må derfor kontakte skolen dersom du ønsker å få slettet en melding, men vær oppmerksom på at meldingen vil kunne vurderes som arkivverdig og dermed bli lagret i kommunens arkivsystemer. 

Melde fravær​

Er barnet ditt borte fra skolen, melder du fraværet ved å sende en fraværsmelding til kontaktlærer. Dette gjør du fra menypunktet Melde fravær i foreldreportalen. Fraværsmeldinger du sender til skolen kan leses av barnets kontaktlærer, skolens ledelse, og barnets andre registrerte foreldre. 

​Enkelte opplysninger skal du ikke dele med skolen via fraværsmeldinger, eller vedlegg til fraværsmeldinger, i Vigilo. Dette gjelder blant annet personopplysninger som faller inn under særlige kategorier etter personvernforordningen, eller informasjon om mistrivsel, enkeltvedtak og personlig økonomi.

Du kan ikke selv slette en fraværsmelding, eller vedlegg, du har sendt til skolen via Vigilo. Du må derfor kontakte skolen dersom du ønsker å få slettet en fraværsmelding. Vær oppmerksom på at meldingen vil kunne vurderes som arkivverdig og dermed bli lagret i kommunens arkivsystemer. 

Hjelpeartikler

Meldinger

Sende melding i Vigilo foreldreportal

Sende melding i Vigilo app

Fraværsmelding

Sende fraværsmelding i Vigilo foreldreportal

Sende fraværsmelding i Vigilo App

Publisert: 19.05.2022 12:44:20
Sist endret: 22.03.2024 09:40

Publisert: 19.05.2022 12:44:20
Sist endret: 22.03.2024 09:40

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?