Skolefritidsordningen (SFO)

Trenger barnet ditt et sted å være før/etter skoletid, kan du melde det på skolefritidsordningen (SFO). SFO er et frivillig tilbud for barn fra 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov fra 5. til 7. trinn.

SFO-tilbud i Eidsvoll
SFO ved skolene i kommunen:
Bønsmoen skole
Dal skole
Eidsvoll Verk skole
Feiring skole
Langset skole
Råholt skole
Vilberg skole
Ås skole
Privat SFO:
Eidsvold Turn Idretts-SFO
Innmelding, endring eller oppsigelse av SFO plass

Søknad om SFO, endring av plass, oppsigelse av plass samt søknad om redusert foreldrebetaling gjøres på nettsiden Vigilo foreldreportal. Logg inn med ID-porten. Ta kontakt med skolens administrasjon dersom du ikke finner ditt barn i Vigilo.

Foreldre med barn på 1. og 2. trinn som kun har behov for 12 timer SFO per uke, avtaler dette med SFO-leder etter godtatt tilbud om plass. 

Priser
Gjeldende priser for skolefritidsordningen 2024 
Hel plass 3 582,- per måned
Halv plass 2 545,- per måned
Matpenger (kost)  283,- per måned
Kjøp av dagsplass i ordinær skoleuke 250,- per dag
Kjøp av dagsplass i skolens ferie 390,- per dag

Det gis 30 % søskenmoderasjon fra barn nummer 2 på prisen av plassen.

Det gis moderasjon for 12 timer per uke for barn på 1. og 2. trinn.

Redusert foreldrebetaling eller gratis SFO
  1. Ingen husstand skal betale mer enn 6 % av skattbar person- og kapitalinntekt for et barn på SFO. Det betyr at per i dag kan husstander i kommunen med mindre samlet person- og kapitalinntekter enn kr 656 667 søke om redusert foreldrebetaling. 
  2. Alle barn på 1. og 2. trinn får 12 timer gratis SFO per uke. Fratrekk for 12 timer gratis SFO tilsvarer snittberegning for hel og halv plass.
  3. Man kan velge å kun benytte 12 av de 15 timene av halv plass. SFO-tilbudet vil da være gratis. Gi beskjed til SFO-leder, etter at dere har fått SFO-plass, om dere kun har behov for 12 timer SFO per uke.
  4. Foreldre til barn med særskilte behov på 5. - 7. trinn skal ikke betale for SFO-plass.  

Eventuelle feil i faktura blir trukket fra på en senere faktura. 

Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO 1. - 4. trinn gjøres i foreldreportalen Vigilo etter innvilget SFO-plass. Husstandens inntekstopplysninger hentes fra Skatteetaten. 

Vedtekter

Eidsvoll kommune - vedtekter SFO.pdf (pdf-dokument)

Lovverk og rammeplan

Opplæringsloven § 13-7 Skolefritidsordningen

Rammeplan for SFO

Publisert: 10.10.2016 09:17:45
Sist endret: 12.03.2024 14:02

Publisert: 10.10.2016 09:17:45
Sist endret: 12.03.2024 14:02

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?