Feiertjenesten

Feiing 

Feiing av skorstein utføres av Øvre Romerike brann og redning (ØRBRANN).

Det er feierens jobb å risikovurdere fremtidig feiing, basert på hvordan forholdene var ved forrige feiing på din eiendom. Sotmengde, sotkonsistens og fyringsmønster legges til grunn i vurderingen. 

Les om feiertjenesten 

Tilsyn av fyringsanlegg

Fyringsanlegg er definert som et ildsted, sentralvarmekjel eller varmlufts aggregat der varme produseres ved forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel, inklusiv røykkanal og eventuelt matesystem for brensel.

ØRBRANN utfører tilsyn i alle boliger der det er registrert fyringsanlegg. 

Les mer om tilsynstjenesten 

Feie- og tilsynsgebyr

Feie- og tilsynsgebyr faktureres sammen med de andre kommunale eiendomsgebyrene, og er delt slik på fakturaen:

  • Feiegebyr pr år pr pipeløp
  • Tilsynsgebyr pr år pr pipeløp 

De som har gasspeis betaler tilsynsgebyr, ikke feiegebyr.

Alle eiere av bygning ( hus, fritidsbolig, anlegg mm.) med fyringsanlegg er pliktige til å betale feie- og tilsynsgebyr etter selvkostprinsippet. Det er kommunen som fastsetter og krever inn avgiften fordelt på terminer, uavhengig om feiing eller tilsyn er utført samme år.

Publisert: 15.03.2024 13:48:24
Sist endret: 18.03.2024 15:31

Publisert: 15.03.2024 13:48:24
Sist endret: 18.03.2024 15:31

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?