INNHOLD

Lover, forskrifter, normer og maler

Lover og forskrifter

Avfallsforskriften  

Drikkevannsforskriften 

Forurensningsloven 

Forurensningsforskriften  

Forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy 

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg 

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg 

Forskrift om tømming av mindre avløpsanlegg

Renovasjonsforskriften

Normer

Felles VA-norm for Romerike 

Felles kommunal veinorm 

Felles kommunal veglysnorm 

Renovasjonsteknisk norm ( på høring/under behandling)

Standard abonnementsvilkår

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Maler og veiledere

Retningslinjer for opprydding i spredt avløp 

Retningslinjer for prosjektering, bygging og søknadsbehandling knyttet til private avløpsanlegg 

Retningslinjer for pålegg om tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett 

Retningslinjer for behandling av dispensasjonssøknader ved pålegg om tilknytning til kommunalt avløpsnett, eller oppgradering av privat avløpsanlegg

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg 

Nyttige sider

Avlop.no 

Alunskiferkart - Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Alunskiferkart - NGU

Grunnforurensningsdatabasen

Kokeanbefaling fra Folkehelseinstituttet

Miljødirektoratets informasjon om forurenset grunn

Norsk vann 

Vannkunnskap

Publisert: 20.02.2024 10:09:23
Sist endret: 15.04.2024 15:34

Publisert: 20.02.2024 10:09:23
Sist endret: 15.04.2024 15:34

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?