Innhold

Badevannsprøver Øvre Romerike

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade.

Vannprøvene testes for E.coli og intestinale enterokokker.

Badevannsprøver for sommeren 2019

Blågrønne alger ved badeplasser i Mjøsa (Stange og Ringsaker) 

Eidsvoll kommune, har varslet videre fra NIVA  og til Miljørettet helsevern - Øvre Romerike -  om denne kraftige algeoppblomstring enkelte steder i Mjøsa. Dette kan være Cyanobakterier. Disse kan under visse omstendigheter være giftige, og svært skadelige for både mennesker og dyr. 

Det er ikke gjort slike observasjoner på «våre» badeplasser, og det vil tas nødvendige prøver dersom situasjonen skulle oppstå. 

Se egen nyhet om dette temaet - Blågrønne alger ved badeplasser i Mjøsa


Publisert: 25.07.2019 12:00:00
Sist endret: 12.07.2019 12:00